pl. Wszystkich Świętych 5, Kraków
Przekaż 1% Podatku

Digitalizacja i udostępnienie zabytkowego księgozbioru Biblioteki Zakonu Franciszkanów w Krakowie

Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu: KULTURA CYFROWA 2016
w okresie 1.10.2016 r. – 31.12.2017 r.
UMOWA Nr 10929/16/FPK/DMP z dnia 25.11.2016 r.

 
Projekt zakłada wykonanie digitalizacji 300 starodruków z zabytkowych zbiorów Biblioteki Franciszkanów w Krakowie. Jest to kolejny projekt, który ma na celu digitalizację cennych zbiorów, zachowanie przed zniszczeniem i możliwość udostępniania w formie cyfrowej. Dwuletni projekt zakłada również, montaż macierzy dyskowej wraz z serwerem i instalację programu „biblioteka cyfrowa”, dla usystematyzowania i czytelnego przedstawiania zdigitalizowanych dzieł wraz z ich opisem.
Odpowiedzialny za prowadzenie projektu: o. Łukasz Brachaczek – dyrektor biblioteki
Odpowiedzialna za nadzór konserwatorski projektu: p. mgr Łucja Skoczeń Rąpała
 
digit
 
 
Digitalization and sharing of the antique book collection from the Franciscan Library in Cracow (Poland)
 
The project was co-financed by the Ministry of Culture and National Heritage within the framework of National heritage program called Digitalized Culture 2016, in the period from October, 1 2016 to December, 12 2017. The agreement number is the following: 10929/16/FPK/DMP of November 11, 2016.
 
The project includes the digitalization of 300 old prints from the valuable collection belonging to the Franciscan Library in Cracow (Poland). The main aim of this endeavor is to digitalize and share the most important library stocks. Furthermore, it’s an opportunity to prevent inevitable destruction of the most valuable items and a chance to make available the whole collection through an appropriate digital form. This two years project embraces also a disk array’s edit and an installation of the digitalized library program in order to systematize and present the entire digitalized collection with their detailed description. 
 
Responsible for the project: Fr. Łukasz Brachaczek, library director
Project Manager: Mrs Łucja Skoczeń Rąpała

 

Nasi darczyńcy

Copyright © 2015 Franciszkanska.pl
Projekt i wykonanie: PierwszaStronaMedalu.pl