dodano: 4.10.2013 w kategorii:

90 lat Cecylianów

U Franciszkanów

Chór Cecyliański w Krakowie założył w roku 1923 Franciszkanin, Ojciec Bernardino Rizzi. Do roku 1931 był to chór mieszany, chłopięco-męski. Liczył około 70 członków. Pierwsze publiczne występy miały miejsce już w październiku 1925 roku. Rosnąca z roku na rok popularność chóru sprawiła, że zapraszano go na szereg uroczystości organizowanych w Krakowie. Między innymi z okazji 100-lecia śmierci ks. Stanisława Staszica (1926), sprowadzenia zwłok Juliusz Słowackiego na Wawel (1927), rocznicy wybuchu Powstania Listopadowego (1929 i 1933). Chór uczestniczył także w pogrzebie Jacka Malczewskiego (1929) oraz śpiewał w pierwszą rocznicę śmierci Karola Szymanowskiego. Chór brał udział w szeregu akcji charytatywnych; dał koncert na rzecz biednych dzieci w teatrze Juliusza Słowackiego (1925), na rzecz powodzian w sali Teatru Starego (1927), na cele Komitetu do Walki z gruźlicą (1928). Do szczególnych osiągnięć chóru w dziedzinie kultury należy zaliczyć, wielokrotne wystawienie na dziedzińcu Wawelskim misterium pasyjnego opartego na XVI – wiecznym tekście ks. Mikołaja z Wilkowiecka, z muzyką o. B. Rizziego. W roku 1932 na krużgankach franciszkańskich Chór przedstawił, przy współudziale wybitnych artystów teatrów krakowskich, misterium poświęcone pamięci Stanisława Wyspiańskiego. W roku1973 Ojciec Święty Paweł VI, za nieprzerwaną kontynuację muzyki sakralnej, odznacza chór medalem ?PRO ECCLESIA ET PONTIFICE?; w roku 1996 za całokształt działalności muzycznej Zarząd Główny Polskiego Związku Chórów i Orkiestr w Warszawie wyróżnia chór medalem i dyplomem? ZA ZASŁUGI DLA SPOŁECZNEGO RUCHU MUZYCZNEGO?, a w 2010 roku, Prezydent Miasta Krakowa nadaje Chórowi odznakę “HONORIS GRATIA”. W latach 1988-2004 chór odbywa liczne wyjazdy zagraniczne. Koncertuje miedzy innymi w Rzymie, Sienie, Gorycji, na Monte Casino, w Lourdes, Fatimie, Montserrat, La Salette, a także na Litwie, Białorusi i Ukrainie ? we Lwowie i Drohobyczu. W 2007 roku Chór bierze udział w widowisku muzycznym ” Poezja Witraży Stanisława Wyspiańskiego” Obecny repertuar Chóru Cecyliańskiego jest bardzo obszerny; oprócz mszy różnych kompozytorów i pieśni kościelnych, śpiewanych w każdą niedzielę i każde święto w Bazylice Ojców Franciszkanów, Chór bierze udział w corocznych uroczystych spotkaniach kombatantów Armii Krajowej, wykonując utwory powstańcze i legionowe, uczestniczy w mszach świętych odprawianych w intencji Zakonu Bibliofilskiego. W okresie kolędowym odbywa coroczne koncerty dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej im. Helclów, dla parafian i mieszkańców Salwatora w kościele SS Norbertanek. Podtrzymuje też tradycję zainicjowaną przez założyciela chóru Ojca Bernardino Rizziego w roku 1926, koncertu kolęd i pastorałek, wykonywanego co roku na zakończenie okresu kolędowego, w dniu 2 lutego w Bazylice Ojców Franciszkanów. Cieszy się on dużym powodzeniem wśród mieszkańców Krakowa i jest połączony ze zbiórką datków na rzecz Hospicjum św. Łazarza w Nowej Hucie. W 2007 roku Chór Cecyliański uzyskał status Organizacji Pożytku Publicznego. Od 90 lat Chór występuje w Bazylice Franciszkańskiej, biorąc czynny udział w coniedzielnej liturgii.

Nasi darczyńcy

Copyright © 2015 Franciszkanska.pl
Projekt i wykonanie: PierwszaStronaMedalu.pl