Sakramenty i nabożeństwa

Sakrament pokuty

 • od poniedziałku do soboty w godz. 6.00 – 10.30 oraz 15.00 – 19.30 
 • w niedziele i uroczystości podczas Mszy świętych. 
 • spowiedź odbywa się w zamykanym konfesjonale w kaplicy Męki Pańskiej

Stałe tygodniowe dyżury spowiedników: od 2 października 2023 r.

 

poniedziałek
(mon)

wtorek
(tue)

środa
(wen)

czwartek
(thu)

piątek
(fri)

sobota
(sat)

9.00-10.30

o.Marek Mycek

o. Zdzisław Gogola

o.Arkadiusz Żelechowski

English, italiano

o. Andrzej Prugar

o.Ryszard Jarmuż

español

o. Przemysław

  Michowicz

          italiano, English,            español, français

15.00-16.30

o. Andrzej Prugar

o.Piotr Gryziec

italiano

o. Piotr Kantorski

o.Paweł Dybka

italiano

o. Bolesław Raczek o. Franciszek Solarz

16.30-18.00

o.Rafał Bendkowski

русский

o.Sylwester Miecznik 

o.Marcin Drąg

italiano

    o. Piotr  Hreciński 

 

o. Paweł Czyrek o. Łukasz Brachaczek

18.00-19.30

o. Marcin Jelinek

o.Piotr Bielenin

italiano

o.Andrzej Hejnowicz

italiano

o.Marek Mycek 

o.Sylwester Miecznik

o.Marek Mycek

 

 


 

Nabożeństwa

 

Adoracja Najświętszego Sakramentu:

poniedziałek-sobota:  9.30 – 16.30
niedziele i święta: 13.00 – 15.30
Kaplica Matki Bożej Bolesnej

 

Dróżki ku czci Matki Bożej Bolesnej:

marzec    – 3. niedziela, godz. 17.15
czerwiec – 3. niedziela, godz. 17.15
wrzesień – 3. niedziela, godz. 17.15
grudzień – 3. niedziela, godz. 17.15

 

Koronka do Miłosierdzia Bożego:

każdy piątek o 15.00 (z wyjątkiem miesięcy wakacyjnych)

 

Droga krzyżowa:

Wielki Post – po Mszy św. o 16.30 (codziennie oprócz piątków i niedziel)

 

Nabożeństwo Piętnastu Stopni Arcybractwa Męki Pańskiej:

Wielki Post – każdy piątek po Mszy św. o 16.30

 

Gorzkie żale:

Wielki Post – piątki i niedziele: po Mszy św. o 16.30

 

Nabożeństwo majowe (Litania do Matki Bożej):

po Mszy św. o 16.30

 

Nabożeństwo czerwcowe (Litania do Serca Pana Jezusa):

po Mszy św. o 16.30

 

Nabożeństwo wrześniowe (Koronka do Matki Bożej Bolesnej):

po Mszy św. o 16.30

 

Nabożeństwo październikowe (Różaniec):

po Mszy św. o 16.30

 

Nabożeństwo listopadowe (Wypominki):

po Mszy św. o 16.30


 

Uroczystości w Bazylice:

1 stycznia – Nowy Rok: Msza św. o północy
13 czerwca – Święto św. Antoniego z Padwy: Msza św. o 16.30
2 sierpnia – Uroczystość Matki Bożej Anielskiej (Odpust Porcjunkuli): Msza św. o 16.30
9 września – Święto bł. Anieli Salawy: Msza św. o 16.30
15 września – Uroczystość Matki Bożej Bolesnej: Msza św. o 16.30
4 października – Uroczystość św. Franciszka: Msza św. o 16.30
19 listopada – Święto bł. Salomei: Msza św. o 16.30
8 grudnia – Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP: Msza św. o 16.30


 

Sakramenty (pozostałe)

 

Sakrament chrztu świętego

– sakrament chrztu powinien odbywać się w parafii zamieszkania rodziców dziecka – w wyjątkowych jednak sytuacjach może on mieć miejsce w Bazylice,

– sakramentu chrztu w naszej Bazylice udzielamy w niedzielę; zapraszamy na Mszę św. o godz. 12.00, a wspomniany sakrament jest sprawowany w kaplicy bł. Salomei po zakończeniu Mszy św.

– w związku z tym, że nie jesteśmy kościołem parafialnym należy przestrzegać poniższych procedur zgodnie w z wymogami parafii Wszystkich Świętych

– po przedstawieniu w parafii Wszystkich Świętych wymaganych dokumentów, potwierdzenie otrzymane z parafii należy w najbliższym możliwym terminie przekazać do kancelarii Bazyliki

 

Informacja dla rodziców proszących o chrzest dziecka w bazylice Franciszkanów

(na podstawień zaleceń z parafii Wszystkich Świętych w Krakowie)

A. Rodzice dziecka, którzy zawarli sakrament małżeństwa ustalają datę chrztu w kancelarii bazyliki Franciszkanów, która mieści się przy furcie klasztornej, wejście od pl. Wszystkich Świętych 5 i czynna jest:
poniedziałek 16.00 – 17.30
czwartek sobota 10.00 – 11.30

Informacje można uzyskać także przez pocztę  elektroniczną: kancelaria@franciszkanska.pl.

Do kancelarii parafialnej parafii Wszystkich Świętych przychodzą przed datą chrztu, aby zapisać dziecko okazując:

 1. Wyciąg aktu urodzenia dziecka z USC;
 2. Odpis aktu małżeństwa;
 3. Zaświadczenie chrzestnych z ich parafii zamieszkania.

Kancelaria parafii Wszystkich Świętych, ul. Kanonicza 11, jest czynna:
poniedziałek 16.00 – 17.30
wtorek 9.00 – 10.00
środa 16:00 – 17.30
czwartek 9.00 – 10.00
piątek 16.00 – 17.30
tel. (012) 422-65-73
e-mail: piotripawel@apostolowie.plwww.apostolowie.pl)

B. Rodzice dziecka (lub matka samotnie wychowująca dziecko), którzy nie zawarli sakramentu małżeństwa ze względu na trwającą przeszkodę kanoniczną jednej ze stron ustalają datę chrztu w kancelarii bazyliki Franciszkanów.

Do kancelarii parafialnej parafii Wszystkich Świętych przychodzą przed datą chrztu, aby zapisać dziecko okazując:

 1. Wyciąg aktu urodzenia dziecka z USC;
 2. Odpis aktu związku cywilnego z USC;
 3. Zaświadczenie chrzestnych z ich parafii zamieszkania;
 4. Podpisują oświadczenie o katolickim wychowaniu dziecka w obecności księdza w kancelarii parafii Wszystkich Świętych – formularz do pobrania, lub w kancelarii bazyliki Franciszkanów.
 5. Rodzice dziecka, którzy nie zawarli sakramentu małżeństwa i nie mają przeszkód kanonicznych do jego zawarcia: Ojciec i matka (razem) zgłaszają się do swojej parafii zamieszkania, aby:
 6. Otrzymać pisemna zgodę proboszcza swojej parafii zamieszkania na chrzest dziecka w innej parafii, po odbytej rozmowie duszpasterskiej;
 7. Podpisują oświadczenie o katolickim wychowaniu dziecka w obecności księdza w kancelarii parafii zamieszkania –formularz do pobrania, lub w kancelarii bazyliki Franciszkanów,
 8. Ustalają datę chrztu w kancelarii bazyliki Franciszkanów.

Do kancelarii parafialnej parafii Wszystkich Świętych przychodzą przed datą chrztu, aby zapisać dziecko okazując:

 1. Pisemną zgodę z parafii zamieszkania na chrzest w naszej parafii;
 2. Kopię oświadczenia o katolickim wychowaniu dziecka
 3. Wyciąg aktu urodzenia dziecka z USC
 4. Zaświadczenie chrzestnych z ich parafii zamieszkania

Kancelaria
poniedziałek 16.00 – 17.30
czwartek 10.00 – 11.30
sobota 10.00 – 11.30
Niektóre sprawy można załatwić, korzystając z poczty elektronicznej: kancelaria@franciszkanska.pl.
Kancelaria mieści się przy furcie klasztornej, wejście od pl. Wszystkich Świętych 5.

Kancelaria parafii Wszystkich Świętych
ul. Kanonicza 11
poniedziałek godz. 16:00 – 17:30
wtorek godz. 9:00 – 10:00
środa godz. 16:00 – 17:30
czwartek godz. 9:00 – 10:00
piątek godz. 16:00 – 17:30
tel. (012) 422-65-73
e-mail: piotripawel@apostolowie.plwww.apostolowie.pl


 

Sakrament małżeństwa

Nasza bazylika nie jest kościołem parafialnym, należymy do parafii Wszystkich Świętych w Krakowie, w związku z tym, aby załatwić sprawy z zawarciem Sakramentu małżeństwa należy:

 1. co najmniej na kilka miesięcy wcześniej dokonać rezerwacji terminu i godziny ślubu w naszej kancelarii lub drogą mailową.
  Kancelaria bazyliki mieści się przy furcie klasztornej (wejście od Placu Wszystkich Świętych 5) i czynna jest:
  poniedziałek od 16.00 – 17.30
  czwartek i sobota od 10.00 – 11.30
  mail: kancelaria@franciszkanska.pl
 1. jeżeli ktoś rezygnuje z terminu ślubu, prosimy o poinformowanie nas telefonicznie lub drogą mailową;
 1. w parafii zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego spisać protokół przedślubny i tam przedstawić stosowne dokumenty;
 1. poprosić kapłana spisującego protokół przedślubny o wystawienie licencji na pobłogosławienie małżeństwa w naszej bazylice, na parafię Wszystkich Świętych w Krakowie, ul. Kanonicza 11;
 1. do kancelarii parafii Wszystkich Świętych dostarczyć licencję i dokumenty z USC, gdy chodzi o ślub konkordatowy.
  Kancelaria parafii Wszystkich Świętych, ul. Kanonicza 11, jest czynna:
  poniedziałek 16.00 – 17.30
  wtorek 9.00 – 10.00
  środa 16:00 – 17.30
  czwartek 9.00 – 10.00
  piątek 16.00 – 17.30
  tel. (012) 422-65-73
  e-mail: piotripawel@apostolowie.pl, strona: www.apostolowie.pl
 1. z kancelarii parafii Wszystkich Świętych do kancelarii naszej bazyliki dostarczyć delegację do pobłogosławienia ślubu z dokumentami USC (ślub konkordatowy), dane świadków (imię i nazwisko wraz z adresem zamieszkania), wyżej wspominane dokumenty powinny być dostarczone co najmniej 10dni przed datą ślubu.

Uwagi organizacyjne:

– dokumenty związane ze ślubem podpisujemy 15 min. przed wyznaczoną godziną ślubu w zakrystii bazyliki, państwo młodzi przynoszą ze sobą obrączki, kartki od spowiedzi, natomiast świadkowie ślubu swoje dowody osobiste (lub inny dokument stwierdzający tożsamość);

– szczegóły omawiamy w kancelarii bazyliki i z panem organistą (kontakt przez zakrystię);

– czas przewidziany na ceremonię trwa ok. 55 minut;

– nie wyrażamy zgody na dodatkowe przystrajanie bazyliki, gdyż ona sama w sobie jest już piękna;

– na plac przed bazylikę mogą wjechać tylko dwa samochody ślubne;

– życzenia po ceremonii ślubnej można przyjąć przed bazyliką, a w razie deszczu na krużgankach klasztornych – w obu wypadkach prosimy o nie używanie ryżu lub konfetti.

 

Nasi darczyńcy

Copyright © 2015 Franciszkanska.pl
Projekt i wykonanie: PierwszaStronaMedalu.pl