Duszpasterstwa

Duszpasterstwo Akademickie Mrowisko

 


 

Wspólnota osób pracujących Koinonia

 • spotkania: czwartek, godz. 18.30 (sala św. Eligiusza – wejście od strony placu Wszystkich Świętych lub od parkingu)
 • opiekun: o. Sylwester Miecznik OFMConv
 • Fb:  facebook.com/wspolnotakoinonia
 • Email: wspolnotakoinonia@gmail.com

 

 

 


 

Franciszkański Zakon Świeckich

 • spotkania: druga niedziela miesiąca, godz. 15.00 – spotkanie w sali Włoskiej – wejście od krużganków), a potem Msza św. o godz. 16.30 
 • opiekun: o. Piotr Bielenin OFMConv

 


 

Rycerstwo Niepokalanej (MI)

 • spotkania: 14. dzień każdego miesiąca – Msza św. godz. 16.30 i spotkanie w sali Włoskiej (wejście od krużganków)
 • opiekun: o. Piotr Cuber OFMConv

 


 

Rycerstwo Niepokalanej (MI; wspólnota młodsza)

 • spotkania: poniedziałek – godz. 19.00 (Msza św. w Bazylice, a później spotkanie formacyjne w sali Włoskiej – wejście przez krużganki)
 • opiekun: o. Marcin Drąg OFMConv
 • Fb: facebook.com/RycerstwoNiepokalanejKrakow

 


 

Arcybractwo Męki Pańskiej

 • Nabożeństwo Męki Pańskiej: piątki Wielkiego Postu – po Mszy św. o godz. 16.30
 • opiekun: o. Andrzej Prugar OFMConv

Rys historyczny grupy:

Arcybractwo Męki Pańskiej (znane też jako Bractwo Dobrej Śmierci) założone zostało pod koniec XVI wieku przez bpa Marcina Szyszkowskiego. Pierwsze zebranie Bractwa Męki Pańskiej odbyło się 9 czerwca 1595 r. Bractwo miało znaczenie nie tylko religijno-pobożnościowe: jego członkowie prowadzili bowiem działalność społeczną na rzecz więźniów, ze szczególnym uwzględnieniem skazanych na śmierć. Do Bractwa należały osoby wpływowe ze społecznej elity, pochodzący ze znacznych rodów, cieszący się ogólnym szacunkiem, często wysoko wykształceni. Ich działalność była anonimowa – bracia nosili kaptury zasłaniające twarz z wycięciami na oczy.

Bractwo kontynuowało tradycję i idee istniejącego już od XV wieku stowarzyszenia czcicieli Pana Jezusa Cierpiącego i Matki Bożej Bolesnej. Bractwo związane z franciszkanami krakowskimi miało również otwartą drogę do innych kościołów franciszkańskich w Polsce i spowodowało utworzenie co najmniej 27 bractw Męki Pańskiej w całej ówczesnej Polsce.

Rozwój Bractwa warunkowały wydarzenia polityczne. Od roku 1796, kiedy Kraków zajęły wojska austriackie, zabroniono Bractwu opieki nad więźniami i stopniowo ograniczano jego działalność. Władze austriackie usiłowały całkowicie zlikwidować Bractwo, jednak zamysł ten się nie powiódł w skutek obrony Bractwa przez miejscowych franciszkanów i dzięki ich dyplomatycznym umiejętnościom.

W 1885 r. przeprowadzono reformę Bractwa, aby dostosować jego działalność do panujących wtedy warunków społecznych. W 1905 roku członkowie Bractwa zrzekli się na rzecz klasztoru swej Kaplicy Męki Pańskiej znajdującej się przy bazylice i podporządkowano Bractwo przełożonym klasztoru. Chociaż w 1926 roku kaplica Męki Pańskiej została odnowiona, Bractwo utraciło swe znaczenie.

Dziś działalność bractwa ogranicza się do religijnych praktyk wielkopostnych. Nabożeństwa, kultywowane od ponad czterystu lat, ściągają do bazyliki franciszkanów nie tylko wiernych, ale także zainteresowanych duchową tradycją Krakowa. Nabożeństwo Męki Pańskiej odprawiane jest w bazylice w każdy piątek Wielkiego Postu.

Członkowie Arcybractwa Męki Pańskiej natenczas zakładają czarne tuniki i kaptury z otworami na oczy i w procesji wchodzą do kaplicy, w której jest już wystawiony Najświętszy Sakrament. Zatrzymują się przed latarnią ozdobioną czterema obrazami, które przedstawiają Chrystusa w Ogrójcu, Matkę Bożą Bolesną, św. Weronikę z chustą i scenę Ukrzyżowania. Po wezwaniu celebransa do rachunku sumienia wymieniają piętnaście scen Męki Pańskiej od modlitwy w Ogrójcu po złożenie do grobu. Zebrani w kaplicy wierni błagają o zmiłowanie, a bracia proszą po łacinie i po polsku: “Memento homo mori” i “Pamiętaj, człowiecze, na śmierć”. (wsm)

 


 

Bractwo Matki Bożej Bolesnej

 • spotkania: trzecia niedziela miesiąca (Msza św. o godz. 16.30, a po niej spotkanie w sali Włoskiej – wejście od krużganków)
 • opiekun: o. Andrzej Prugar OFMConv

 


 

Duszpasterstwo osób niewidomych i niedowidzących

 • spotkania: trzecia niedziela miesiąca (prócz miesięcy wakacyjnych) w sali Węgierskiej o godz. 11.30 (wejście przez parking);
  po spotkaniu Msza św. w Kaplicy Matki Bożej Bolesnej o godz. 13.15
 • opiekun: o. Piotr Gryziec OFMConv

 


 

Duszpasterstwo Wiara i Światło

 • spotkania: czwarta niedziela miesiąca – Msza św. o godz. 14.00 w Bazylice.
 • opiekun: o. Piotr Hreciński OFMConv i bracia klerycy

 


 

Chór Cecyliański

 • oprawa Mszy świętej niedzielnej o godz. 12.00
 • spotkania – próby: wtorek 17.00 – 18.30, piątek 18.00-19.30 (sala chóru – wejście od strony Plant)
 • opiekun: o. Marcin Jelinek OFMConv

 

Działający przy bazylice Chór Cecyliański, którego można posłuchać w Bazylice podczas niedzielnych mszy św. lub na specjalnych koncertach, został założony w 1923 r. przez włoskiego franciszkanina, o. dra Bernardino Rizzi’ego OFMConv. Pierwszy publiczny występ chóru odbył się dwa lata później, w październiku 1925 r.

Założyciel chóru – znakomity muzyk, kompozytor, pedagog i dyrygent podczas swojego pobytu w Krakowie (1922-32) jako pierwszy doprowadził do koncertów kolęd i pastorałek poza bazyliką, w salach teatralnych.

Chór początkowo mieszany chłopięco-męski, od 1931 r. jest chórem męskim, który bardzo często występuje z koncertami. Prawie 5000 występów odbyło się w bazylice oo. Franciszkanów. Poza bazyliką Cecylianie występowali także w radiu i telewizji, na różnych akademiach, koncertowali samodzielnie lub wspólnie z innymi chórami. W swoim dorobku chórzyści mają 57 występów zagranicznych.

Chór Cecyliański od samego początku był często zapraszany do udziału w uroczystościach organizowanych w Krakowie. Do najważniejszych należą, m.in.: sprowadzenie zwłok Juliusza Słowackiego (1927), 400-lecia urodzin ks. Piotra Skargi (1936), 25-lecia śmierci br. Alberta (Adama Chmielowskiego) oraz powitanie relikwii św. Andrzeja Boboli (1938). Chór uczestniczył także w pogrzebie Jacka Malczewskiego (1929) oraz śpiewał w pierwszą rocznicę śmierci Karola Szymanowskiego (1938).

Do szczególnych osiągnięć w dziedzinie kultury należy zaliczyć wielokrotne w 1930 r. wystawienie na dziedzińcu wawelskim misterium pasyjnego opartego o XVI-wieczny tekst ks. Mikołaja z Wilkowiecka oraz muzykę kompozycji o. Rizziego. Przy współudziale wybitnych artystów teatrów krakowskich wykonano w 1932 r. na krużgankach franciszkańskich misterium ku czci Stanisława Wyspiańskiego.

Sukcesem osobistym o. Rizziego i prowadzonego przez niego Chóru zakończył się wielki koncert jubileuszowy z okazji 35. rocznicy podjęcia pracy artystycznej, który został wykonany w przepełnionej Sali P. Filharmonii w Krakowie. Dwa lata później o. Rizzi po raz ostatni odwiedził Kraków.

21 maja 1968 r. zespół był wizytowany przez kard. Wojtyłę. Była to pierwsza w historii zespołu wizytacja duszpasterska. Zespół uczestniczył w uroczystościach związanych z pierwszą pielgrzymką Ojca Świętego Jana Pawła II do Polski. W następnych pielgrzymkach Chór (wspólnie z Chórem Katedralnym) zawsze wykonywał utwory liturgiczne podczas wizyty Ojca Świętego w Katedrze na Wawelu.

Cecylianie byli wielokrotnie nagradzani i odznaczani: m.in. w 1973 r. przez Ojca Świętego Pawła VI Medalem “Pro Ecclesia et Pontifice”, czy w roku 1996 przez Zarząd Główny Polskiego Związku Chórów i Orkiestr w Warszawie Medalem i Dyplomem “Za zasługi dla społecznego ruchu muzycznego”.

Od początku swojego istnienia Cór Cecyliański miał 26 dyrygentów. Obecnie zespół prowadzi mgr Andrzej Korzeniowski. (wsm)

 


 

Chór Voce Angeli

 • spotkania – próby: środa, godz. 18.00-20.00 (sala chóru – wejście od strony Plant)
 • dyrygent: Piotr Pałka (kontakt – tel.: 505 019 559)
 • www: voceangeli.pl

 


 

Comunità Maria (Wspólnota Maryja)

 • spotkania: środa, godz. 19.00 – Msza święta w Bazylice 
 • asystent kościelny: o. Piotr Gryziec OFMConv
 • leaderzy koordynacji: Beata Czerniejewska, Arleta i Dominik Pacewicz, Bartłomiej Stachura, Adrianna i Paweł Woźniak
 • Email: cmariakrakow@gmail.com
 • Fb: facebook.com/wspolnotamaryja
 
 

 

Neokatechumenat

 • spotkania: w zależności od wspólnoty
 • prezbiterzy wspólnot: o. Paweł Dybka OFMConv, o. Andrzej Zając OFMConv, o. Andrzej Hejnowicz OFMConv, o.Arkadiusz Żelechowski OFMConv

 


 

Duszpasterstwo hiszpańskojęzyczne

 • spotkania: po Mszy świętej o godz. 14.30 w drugą niedzielę miesiąca
 • opiekun: o . Ryszard Jarmuż OFMConv
 
 

 

Schola “11tkowa”

 • oprawa Mszy świętych niedzielnych o godz. 11.00 w Bazylice
 • próby: niedziela, godz. 9.00, sala Voce Angeli (przy parkingu klasztornym)
 • opiekun: o. Piotr Kantorski OFMConv (kontakt: messenger – Piotr Kantorski)

 


 

Schola męska Mendicantes

 • próby: według potrzeb scholi
 • opiekun: o. Piotr Kantorski OFMConv (kontakt: messenger – Piotr Kantorski)
 • leader: p. Rafał Indyk
 • Fb: facebook.com/schola.mendicantes

 


 

ADAŚ – Absolwenci Duszpasterstwa Akademickiego św. Franciszka z Asyżu (z lat 1992 – 2004)

 • spotkania: kwartalne, według wcześniejszych ustaleń
 • opiekun: o. Jerzy Brusiło OFMConv

 

Nasi darczyńcy

Copyright © 2015 Franciszkanska.pl
Projekt i wykonanie: PierwszaStronaMedalu.pl