Dla turystów

REGULAMIN ZWIEDZANIA BAZYLIKI

 

INFORMACJE OGÓLNE

1. Bazylika jest obiektem sakralnym przeznaczonym dla celebracji liturgicznych (msze św., nabożeństwa, spowiedź).

2. Zwiedzający są zobowiązani do uszanowania sakralnego charakteru tego miejsca.

3. Godziny zwiedzania Bazyliki: dni powszednie 10:00 – 16:00, niedziele i święta: 13:00 – 15:00.

4. Podczas sprawowania w Bazylice liturgii lub odbywających się koncertów religijnych Bazylika jest niedostępna dla zwiedzających.

5. Do zwiedzana przeznaczone są nawa główna oraz nawy boczne Bazyliki (z wyjątkiem Kaplicy Matki Bożej Bolesnej i Zakrystii) oraz część krużganków.

6. Kaplica Matki Bożej Bolesnej przeznaczona jest wyłącznie na modlitwę.

7. Wstęp do Bazyliki jest bezpłatny.

INFORMACJE PORZĄDKOWE

1. Zwiedzając Bazylikę należy:
a) zachować ciszę,
b) mieć godny strój (zakryte ramiona i plecy).

2. Zwiedzając Bazylikę nie należy:
a) spożywać posiłków i napojów,
b) wprowadzać zwierząt,
c) palić tytoniu oraz wszelkich wyrobów tytoniowych,
d) używać telefonów komórkowych.

3. Zabrania się wstępu do Bazyliki osobom nietrzeźwym lub zachowującym się w sposób, który zakłóca porządek zwiedzania i normy bezpieczeństwa oraz narusza ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach sakralnych.

4. Osoby odwiedzające Bazylikę zobowiązane są do stosowania się do poleceń obsługi kościoła oraz zakonników w zakresie przestrzegania regulaminu. Osoby rażąco naruszające regulamin mogą zostać wyproszone z Bazyliki.

 

 


 

REGULATIONS FOR BASILICA TOURS

 

GENERAL INFORMATION

1. The Basilica is a religious building designed for liturgical celebrations (e.g. masses, prayer and confession).

2. Visitors are kindly requested to respect the religious character of this place.

3. Opening hours of the Basilica; Weekdays 10:00 – 16:00, Sunday and Public Holidays 13:00 – 15:00.

4. The Basilica is not open to visitors when there is a liturgy or religious concert.

5. Visitors are welcome to see the main aisle and the side aisles of the Basilica (with the exception of the Chapel of Our Lady of Sorrow and the Sacristy), including part of the walkways.

6. The Chapel of Our Lady of Sorrow is only used for praying.

7. Entrance into the Basilica is free.

INFORMATION REGARDING BEHAVIOUR

1. Visitors to the Basilica must:
a) remain quiet
b) be dressed appropriately (shoulders and backs must be covered)

2. Visitors to the Basilica must not:
a) eat or drink
b) enter with any animals/pets
c) smoke cigarettes or any other form of tobacco products
d) use mobile phones

3. Anyone under the influence of alcohol or anyone that behaves in a manner that disturbs the Basilica and does not follow normal safety regulations or in general does not respect the norms of behaviour in Sacred places is prohibited from entering the Basilica.

4. Visitors to the Basilica are required to follow the regulations according to the church and the monks. People who violate these regulations may be asked to leave the Basilica.

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

Nasi darczyńcy

Copyright © 2015 Franciszkanska.pl
Projekt i wykonanie: PierwszaStronaMedalu.pl