dodano: 12.04.2019 w kategorii:

Bolesław Wstydliwy otrzymał Order Polskiej Racji Stanu

We czwartek 11 kwietnia 2019 r. Bolesław Wstydliwy otrzymał Order Polskiej Racji Stanu. Uroczyste uhonorowanie księcia krakowskiego odbyło się przy jego doczesnych szczątkach w Kaplicy bł. Salomei przy Franciszkańskiej 2 w Krakowie. Nadanie Orderu poprzedziła Msza Święta w Bazylice Franciszkanów pod przewodnictwem ks. bpa Jana Zająca.

„Celem uhonorowania jest zwrócenie uwagi Polaków na znaczenie starań księcia Bolesława Wstydliwego o kanonizację Patrona Polski św. Stanisława, biskupa i męczennika, ze względu na właściwe pojmowanie Polskiej Racji Stanu” – tłumaczą przedstawiciele Kapituły Orderu.

Gwardian konwentu o. Piotr Bielenin przypomniał zasługi dla państwa, regionu, miasta, zakonu i klasztoru Księcia Krakowskiego, męża św. Kingi i brata bł. Salomei.

„W sprawę kanonizacji [św. Stanisława, biskupa i męczennika] ogromnie zaangażowany był książę Bolesław Wstydliwy i jego małżonka św. Kinga. Książę Bolesław miał świadomość, jak ważnym będzie to wydarzenie dla przyszłości księstwa i zjednoczenia całych ziem polskich wokół Krakowa, stolicy senioralnej państwa. Wsparciem dla pary książęcej byli franciszkanie, być może to właśnie ich zabiegi sprawiły, że sama kanonizacja, której dnia 8 września 1253 roku dokonał papież Innocenty IV miała miejsce w kościele św. Franciszka w Asyżu, gdzie w dolnej Bazylice do dzisiaj znajduje się kaplica polska z freskami przedstawiającymi cuda św. Stanisława” – tłumaczył przełożony klasztoru.

„8 maja 1254 odbyły się w Krakowie uroczystości ku czci Świętego Stanisława połączone ze zjazdem książąt piastowskich, których zaprosił książę Bolesław” – dodał.

„Warto wspomnieć i o innych zasługach Bolesława dla rozwoju Krakowa, Małopolski i całego państwa polskiego. W roku 1257, wraz z matką Grzymisławą i małżonką – węgierską księżniczką Kingą, córką króla Beli IV, przeprowadzili organizację Krakowa na nowych zasadach. Nadał miastu prawo magdeburskie. Mieszkańcy uzyskali liczne przywileje ekonomiczne, umożliwiające szybki rozwój gospodarczy. Miasto uzyskało regularny plan przestrzenny. Program urbanistyczny, jaki uzyskał wtedy Kraków, gdzie wytyczono rynek i ulice, wymierzono parcele pod domy, wystarczaaż do dziś. Oprócz Krakowa książę dokonał lokacji kilkunastu innych miast (m. in. Bochni, Jędrzejowa, Nowego Korczyna) i wielu wsi.

Bolesław zreorganizował wydobycie soli w Wieliczce i Bochni, co zapewniło skarbowi książęcemu pokaźne dochody” – wyliczał franciszkanin.

jms

Nasi darczyńcy

Copyright © 2015 Franciszkanska.pl
Projekt i wykonanie: PierwszaStronaMedalu.pl