dodano: 26.05.2014 w kategorii:

Kapituła Prowincjalna

Kraków

W piątek rano (16 maja) w Krakowie zakończyła się Nadzwyczajna Kapituła Prowincjalna krakowskiej Prowincji św. Antoniego z Padwy i bł. Jakuba Strepy. W Kapitule wzięło udział 58 braci z kraju i z zagranicy. Wśród nich byli także: asystent generała Konferencji Europy Wschodniej o. Jacek Ciupiński, kustosz boliwijski o. Ronald Armijo Zelada i kustosz słowacki o. Tomáš Lesňák. Ekspertem prawnym Kapituły był o. dr Przemysław Michowicz, zaś sekretarzem – o. Jakub Czajka. Obradom przewodniczył prowincjał o. Jarosław Zachariasz. Asystent Generała w okolicznościowym kazaniu mszy św. inauguracyjnej Kapitułę (12 maja) prosił braci, aby do spraw, którymi się zajmą podeszli w duchu rozeznania tego, czego Bóg pragnie od nich teraz i w przyszłości. Niech On będzie wśród nas w tych dniach. Niech On nam otwiera nasze serca i umysły. Niech On nas prowadzi po swoich drogach, które nie zawsze są naszymi drogami. Niech On pokazuje nam swoje myśli, które nie zawsze są naszymi myślami. I otwiera nasze horyzonty na to, co być może wydaje się nieprawdopodobne. Niech On nas otwiera na swoją nowość. Niech nas prowadzi, chroni i strzeże? – mówił o. Jacek Ciupiński.Prowincjał o. Jarosław Zachariasz wyznał, że jest przekonany, że jako Zakon i Prowincja zbliżamy się nieuchronnie do momentu, kiedy trzeba będzie w sposób o wiele bardziej czytelny i jednoznaczny opowiedzieć się albo za głosem Jezusa i pójść za Nim, albo zgodzić się, by prowadził nas ten świat i jego interesy. ?Kochani bracia, albo zaczniemy poważnie myśleć o nas w perspektywie wieczności, albo wybierzemy życie chwilą obecną, naznaczone własnym ?widzimisię?. Albo pójdziemy za Nim, dźwigając krzyż aż po Golgotę, albo pozostaniemy w kręgu ludzi wiodących tzw. spokojne życie. Albo wzorem Barnaby i Pawła podejmiemy ryzyko pracy w Kościele, nauczając rzesze i pozyskując wiernych dla Pana, albo powiemy Panu: posłuchamy Cię innym razem, mówił przełożony prowincji.Zachęcił braci, aby w tych dniach odpowiedzieli sobie na pytanie, czy jako bracia, jako krakowscy franciszkanie są jeszcze Jezusowi czy już nie. Czy decyzje, które podejmiemy w czasie tej kapituły będą pochodną głosu usłyszanego od Jezusa czy też będą wypływać z przekonań kogoś, kto wbrew wcześniej złożonym deklaracjom niekoniecznie identyfikuje się z Jego nauką, pytał.Z ojcami kapitulnymi spotkał się również krakowski sufragan bp Grzegorz Ryś, który wygłosił homilię i konferencję. Zaproszony gość wyraził ponadto wdzięczność franciszkanom za nie zawsze docenianą, a bardzo ważną ich służbę w Kościele, w konfesjonale, w obszarze nowej ewangelizacji czy w dialogu ekumenicznym i międzyreligijnym. Za: franciszkanie.pl, zakonfranciszkanow.pl

Nasi darczyńcy

Copyright © 2015 Franciszkanska.pl
Projekt i wykonanie: PierwszaStronaMedalu.pl