dodano: 19.05.2017 w kategorii:

Konferencja z okazji 800-lecia urodzin św. Bonawentury z Bagnoregio

Instytut Studiów Franciszkańskich, Ośrodek Studiów Franciszkańskich UPJPII oraz Klasztor Franciszkanów w Krakowie zapraszają na międzynarodową konferencję naukową zorganizowaną z okazji 800-lecia urodzin św. Bonawentury z Bagnoregio (1217-2017). Spotkanie zatytułowane „Bonawenturiański system myślenia. Pytanie o aktualność” odbędzie się w średniowiecznych murach Klasztoru Franciszkanów w Krakowie w dniach 1-2 czerwca 2017 r.

Bonawentura_2017_Zaproszenie

Konferencja organizowana jest z okazji 800-lecia urodzin św. Bonawentury z Bagnoregio. Sama okrągła rocznica wskazuje na podniosłość wydarzenia. Nie bez znaczenia jest fakt, że konferencja organizowana jest właśnie w Krakowie – kolebce polskiego franciszkanizmu. Przez organizację tej konferencji chcemy wskazać na organiczną łączność i wielowiekowy związek polskiej tradycji filozoficznej i teologicznej z kulturą europejską, której sztandarowym przedstawicielem w XIII w. był właśnie św. Bonawentura. Największe wydarzenia związane z rocznicą jego urodzin to dwa sympozja: w Rzymie i właśnie w Krakowie.

Podczas konferencji wystąpią rodzimi specjaliści oraz najwybitniejsi znawcy św. Bonawentury w Europie, reprezentujący różne ośrodki naukowe (Katolicki Uniwersytet Lubelski, Instytut Filozofii i Socjologii PAN – Warszawa, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Instytut Studiów Franciszkańskich – Kraków, Pontificia Università Antonianum – Rzym, Pontificia Facoltà Teologica San Bonaventura Seraphicum – Rzym, Studio Teologico Interprovinciale “Laurentianum” dei Frati Minori Cappuccini – Rzym, Univerzita Palackého – Ołomuniec).

Miejscem konferencji są średniowieczne mury franciszkańskiego klasztoru z jego niepowtarzalną atmosferą. Dla uwydatnienia klimatu epoki w programie konferencji przewidziany jest również koncert zespołu Flores Rosarum „Święci Franciszek i Bonawentura w responsoriach antyfonarzy franciszkańskich z XIII i XVIII wieku”, przygotowany specjalnie na tę okazję i po raz pierwszy publicznie wykonany.

Szczegółowy program konferencji:

1 czerwca 2017

9.00   Msza Święta – ks. abp prof. dr hab. Marek Jędraszewski, metropolita krakowski

10.15 Otwarcie konferencji

  • o. Piotr Bielenin OFMConv, gwardian klasztoru i gospodarz miejsca;
  • o. dr hab. Romuald Kośla OFM, dyrektor Ośrodka Studiów Franciszkańskich;
  • o. dr Alan Tomasz Brzyski OFM, przedstawiciel Konferencji Prowincjałów Franciszkańskich;
  • ks. prof. dr hab. Arkadiusz Baron, dziekan WT UPJPII

SESJA I (FILOZOFIA)

10.45 Ubiquitas – zapomniany atrybut. Analiza Sent. I, dist. 36-37

prof. dr hab. Mikołaj Olszewski (Instytut Filozofii i Socjologii PAN – Warszawa)

11.15 Bonawenturiańskie Soliloquium jako przykład ćwiczenia duchowego

prof. dr hab. Agnieszka Kijewska (KUL – Lublin)

11.45 Filozoficzne podstawy rozumienia Chrystusa jako Prawdy w ujęciu św. Bonawentury

dr Feliks Stanisław Marchewka OFM (WSD Kalwaria Zebrzydowska)

12.15 Dyskusja

12.45 Obiad

SESJA II (TEOLOGIA)

15.30 „Spiritus sanctus facit nos similes illi summae Trinitati”. La funzione intratrinitaria e l’agire salvifico dello Spirito nel pensiero di Bonaventura

s. prof. dr Mary Melone (PUA – Rzym)

16.00 Tajemství pokory v myšlenkovém odkazu Bonaentury z Bagnoregia

ks. prof. dr Václav Pospišil (Uniwersytet Palackiego – Ołomuniec)

16.30 „Fides beatam facit”. Znaczenie wiary w życiu chrześcijanina i w poznaniu Boga na przykładzie Maryi, Matki Bożej w ujęciu Bonawentury z Bagnoregio

prof. dr Bogusz Stanisław Matuła OFM (PUA – Rzym)

17.00 Teologia Bonawentury w dialogu ze współczesnością

ks. dr hab. Robert Woźniak (UPJPII – Kraków)

17.30 Dyskusja

20.00 Koncert zespołu Flores Rosarum „Święci Franciszek i Bonawentura w responsoriach antyfonarzy franciszkańskich z XIII i XVIII wieku”.

2 czerwca 2017

8.00 Msza Święta – o. dr Alan Tomasz Brzyski OFM

SESJA III (HISTORIA)

9.00 Bonawentura – teolog czy historyk zakonu?

prof. dr hab. Roland Prejs OFMCap (KUL – Lublin)

9.30 Bonaventuras „Legendae“ –  die theologische Interpretation der Einfalt (Simplicitas)

prof. dr Johannes Freyer OFM (PUA – Rzym)

10.00 Synteza prawodawstwa Zakonu w pierwszych sześciu latach posługi ministra generalnego Bonawentury z Bagnoregio (1257-1263)

prof. dr Emil Kumka OFMConv (Seraphicum – Rzym)

10.30 Wizerunek św. Bonawentury w wybranych kościołach bernardyńskich

dr Cyprian Janusz Moryc OFM (KUL – Lublin)

11.00 Dyskusja

SESJA IV (DUCHOWOŚĆ)

11.45 Bonawentura – mistrz modlitwy

prof. dr hab.  Zdzisław Kijas OFMConv (Kongregacja ds. Beatyfikacji i Kanonizacji – Rzym)

12.15 Podróż w głąb Boga samego. Lektura „Drogi duszy do Boga”, św. Bonawentury z Bagnoregio

dr hab. Wiesław Block OFMCap (Laurentianum, PUA – Rzym)

12.45 Idea piękna według św. Bonawentury

dr Andrzej Zając OFMConv (Instytut Studiów Franciszkańskich – Kraków)

13.15 Bonawenturiański wkład w rozwój doktryny i kultu Najświętszego Serca Jezusa

dr hab. Romuald Henryk Kośla OFM (UPJPII – Kraków)

13.45 Dyskusja

Zakończenie konferencji.

Czas: 1-2 czerwca 2017
Miejsce: Krużganki Klasztoru Franciszkanów w Krakowie, Pl. Wszystkich Świętych 5

Organizatorzy:
Instytut Studiów Franciszkańskich
Ośrodek Studiów Franciszkańskich WT UPJPII w Krakowie
Klasztor Franciszkanów w Krakowie
Urząd Miasta Krakowa, Wydział Rozwoju Miasta

źródło: https://www.franciszkanie.pl/artykuly/krakow-konferencja-z-okazji-800-lecia-urodzin-sw-bonawentury-z-bagnoregio

Nasi darczyńcy

Copyright © 2015 Franciszkanska.pl
Projekt i wykonanie: PierwszaStronaMedalu.pl