dodano: 8.10.2018 w kategorii:

Targi Dziedzictwo

PROGRAM KONFERENCJI

CZWARTEK – 11 PAŹDZIERNIKA 2018

9:00 – 10:00 Rejestracja uczestników

10:00 – 10:15 Przywitanie gości

10:15 – 10:45 Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, st. bryg. dr inż. Robert WOLAŃSKI, – „Przepisy ogólne dotyczące zabezpieczenia zbiorów przed pożarem”

10:45 – 11:15 dr Grażyna Szumlicka-Rychlik – „Digitalizacja zbiorów Biblioteki im. Zielińskich Towarzystwa Naukowego Płockiego jako popularyzacja dziedzictwa kulturowego”

11:15 – 11:30 BESKID PLUS Roman Tyrna – „Wymagania stawiane opakowaniom archiwizacyjnym w rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 20.10.2015 r. wobec najwyższych standardów normy ISO 16245”

11:30 – 12:00 Przerwa kawowa

12:00 – 12:30 dr Tadeusz Krawczak – „Wkład Episkopatu polskiego w odzyskanie Niepodległości. Rola i miejsce abpa krakowskiego księcia Adama Stefana Sapiehy w Episkopacie galicyjskim podczas Wielkiej Wojny”

12:30 – 13:00 dr Fryderyk Rozen – „Typografia i bibliografia wczesnych druków liturgicznych”

13:00 – 13:15 MIKROFILM–SERVICE inż. Krzysztof Buczek – „Najnowocześniejsze techniki digitalizacji dziedzictwa kulturowego”

13:15 – 13:45 Przerwa obiadowa

13:45 – 14:15 Dorota Gębicka – „Łączenie dziejowych ran – digitalne łączenie zespołów”

14:15 – 14:45 Marta Winiarczyk – „Założenia i problematyka konserwacji profilaktycznej i zachowawczej bibliotecznych zbiorów klasztornych na przykładzie zabytkowego księgozbioru Biblioteki Franciszkanów w Krakowie”

14:45 – 15:15 dr Stanisław Dziedzic – „Historyczne uwarunkowania rozwoju i zabezpieczenia księgozbiorów” 

15:15 – 15:30 Przerwa kawowa

15:30 – 15:45 KAZ d.o.o. „Bezinwazyjne osuszanie obiektów”

15:45 – 16:00 Zakończenie pierwszego dnia Targów Dziedzictwo.

PIĄTEK – 12 PAŹDZIERNIKA 2018

9:00 – 9:30 Rejestracja uczestników

9:30 – 9:45 Przywitanie gości

9:45 – 10:15 Magdalena Wiercińska – „Zabezpieczenie materiałów archiwalnych , problemy konserwatorskie w zasobie Archiwum Akt Nowych”

10:15 – 10:45 Dominik Purchała – „Dziedzictwo i nowe technologie na uniwersytecie. Prezentacja działalności i doświadczeń Laboratorium Cyfrowego Humanistyki UW”

10:45 – 11:15 Hanna Chmielewska – “Alternatywne źródła finansowania pracowni digitalizacyjnych i projektów cyfrowych”

11:15 – 11:45 Przerwa kawowa

11:45 – 12:15 dr inż. Alicja Kuberka – „Pozyskiwanie funduszy na ochrone dziedzictwa kulturowego i infrastruktury instytucji kultury”

12:15 – 12:30 WSE Aleksy Pawluczuk “Najnowsze narzędzia wspomagające proces digitalizacji”

12:30 – 13:00 Michał Spandowski – „Inkunabuły”

13:00 – 13:30 Obiad

13:30 – 13:45 CEIBA – „Prezentacja technik zabezpieczających zbiory”

13:45 – 14:15 o. Łukasz Brachaczek, o. dr Franciszek Solarz – „Konserwacja i Digitalizacja zabytkowego księgozbioru Franciszkanów w Krakowie”

14:15 – 14:45 Podsumowanie Targów Dziedzictwo

14:45 – 15:00 Uroczyste zakończenie drugiego dnia Targów Dziedzictwo.

Nasi darczyńcy

Copyright © 2015 Franciszkanska.pl
Projekt i wykonanie: PierwszaStronaMedalu.pl