dodano: 8.08.2016 w kategorii:

Wizyta Papieża Franciszka w Bazylice Franciszkańskiej

Jedną z niespodzianek papieża Franciszka podczas tegorocznych Światowych Dni Młodzieży była wizyta w bazylice krakowskich Franciszkanów.

Po kilku dniach spędzonych po sąsiedzku, na ul. Franciszkańskiej 3, naznaczonych przemówieniami Ojca Świętego ze słynnego Okna Papieskiego, położonego naprzeciw klasztoru i bazyliki franciszkanów w Krakowie, nadszedł czas na niezapomnianą wizytę następcy Piotra w progach zakonu, którego założyciela imię obrał on sobie przy wyborze na stolicę Piotrową.

wizyta-papieza

Tuż przed godz. 18.00 w sobotę 30 lipca 2016 r., przed wyjazdem na czuwanie z oczekującą na niego ponad milionową rzeszą młodzieży w Brzegach, papież przeszedł w towarzystwie o. Piotra Bielenina, gwardiana krakowskiego klasztoru franciszkanów z siedziby arcybiskupów krakowskich, przy kompletnym osłupieniu mediów i spodziewających się jego przejazdu wiernych, do głównego wejścia pobliskiej bazyliki franciszkanów.

W Kaplicy Męki Pańskiej oczekiwała na papieża Franciszka delegacja franciszkanów, wraz z generałem Zakonu, o. Marco Tasca, oraz prowincjałem krakowskiej prowincji św. Antoniego z Padwy i bł. Jakuba Strzemię, o. Marianem Gołębiem. To właśnie jego zaproszenie przyjął papież Franciszek, aby podczas wizyty w Auschwitz modlić się w celi św. Maksymiliana Kolbe w 75 rocznicę słynnego apelu, podczas którego franciszkanin ofiarował swoje życie za ojca rodziny.

Drugim marzeniem franciszkanów z Krakowa było, aby podczas Światowych Dni Młodzieży mieszkający po sąsiedzku papież Franciszek włączył się w nurt inicjatywy modlitwy o pokój na świecie, której patronami stali się nowi błogosławieni franciszkańscy, bł. Michał Tomaszek i bł. Zbigniew Strzałkowski, męczennicy z Pariacoto, którzy 9 sierpnia 1991 r. padli ofiarą terrorystów z komunistycznej bojówki „Sendero Luminoso”.

Tuż po zamachach w Paryżu narodził się spontaniczny ruch kół różańcowych modlitwy o pokój i o ochronę przed terroryzmem, którego patronami stali się właśnie ci synowie św. Franciszka, którzy w dalekim Peru stali się radosnym obliczem Ewangelii, aż do ofiary własnego życia. Gdy wiadomość o tej inicjatywie dotarła do papieża Franciszka, miał on powiedzieć: „Byli to ludzie głębokiej modlitwy i dlatego przyjdę się pomodlić przy ich relikwiach”.

Stąd 15-minutowa wizyta papieża Franciszka w bazylice franciszkanów miała charakter wyłącznie prywatny i modlitewny, podobnie jak piątkowa wizyta w Auschwitz i modlitwa w celi św. Maksymiliana. Ojciec Święty pozdrowił po wejściu do bazyliki rodzeństwo męczenników franciszkańskich: siostry o. Michała Tomaszka – Urszulę i Marię, oraz dwóch braci o. Zbigniewa Strzałkowskiego – Bogdana i Andrzeja. Po wejściu do Kaplicy Męki Pańskiej Następnie podszedł do ołtarza, w którym specjalnie na Światowe Dni Młodzieży przygotowano relikwie błogosławionych z Pariacoto, i pocałował znajdujący się na nim relikwiarz. Zgromadzeni w kaplicy franciszkanie powitali papieża śpiewem „Ubi caritas et amor, ibi Deus est” („Gdzie miłosierdzie jest i miłość, tam jest Bóg”) który trafnie oddawał klimat tegorocznych Światowych Dni Młodzieży.

Centralnym momentem tego utrzymanego w klimacie milczenia i modlitewnego skupienia spotkania była poruszająca modlitwa papieża Franciszka o pokój i za ofiary terroryzmu:

„Wszechmogący i miłosierny Boże, Panie Wszechświata i ludzkich dziejów.
Wszystko, co stworzyłeś jest dobre, a Twoje współczucie dla ludzkich błędów jest niewyczerpane.
Do Ciebie przychodzimy dziś, prosząc, abyś zachował świat i jego mieszkańców w pokoju,
oddalił od niego niszczącą falę terroryzmu,
przywrócił przyjaźń i wlał w serca Twoich stworzeń dar ufności i gotowość do przebaczenia.

Dawco życia, prosimy Cię również za wszystkich zmarłych, ofiary brutalnych ataków terrorystycznych.
Obdarz ich wieczną nagrodą. Niech orędują za światem, szarpanym niepokojem i przeciwnościami.

Jezu, Książę Pokoju, Przyjacielu ludzi, prosimy Cię za rannych w atakach terrorystycznych:
dzieci i młodzież, kobiety i mężczyzn, osoby starsze, niewinnych i przypadkowych ludzi.
Ulecz ich ciało i serce, i pocieszaj ich Twoją mocą, oddalając zarazem nienawiść i pragnienie zemsty.

Duchu Święty Pocieszycielu, nawiedź cierpiące niewinnie rodziny ofiar przemocy i terroryzmu, okryj ich płaszczem Swojego boskiego miłosierdzia.
Niech odnajdą w sobie siłę i odwagę, aby nadal być braćmi i siostrami dla innych, zwłaszcza przybyszów, dając swoim życiem świadectwo Twojej miłości.

Porusz serca terrorystów, aby rozpoznali zło swoich czynów i powrócili na drogę pokoju i dobra, szacunku do życia i godności każdego człowieka, niezależnie od wyznania, pochodzenia czy stanu posiadania.

Boże, Ojcze Odwieczny, wysłuchaj miłosiernie tej modlitwy, którą zanosimy do Ciebie spośród zgiełku i rozpaczy świata.
Przepełnieni nadzieją w Twoje nieskończone Miłosierdzie, zawierzając się wstawiennictwu Twojej Najświętszej Matki,
wzmocnieni przykładem błogosławionych męczenników z Peru, Zbigniewa i Michała,
których uczyniłeś odważnymi świadkami Ewangelii aż do przelania krwi,
zwracamy się do Ciebie z wielką ufnością o dar pokoju i oddalenie od nas plagi terroryzmu.

Przez Chrystusa Pana naszego. Amen!”

Następnie pobłogosławił i poświęcił różańce z relikwiami męczenników, które są używane przez członków krucjaty modlitwy o pokój. Przy gablocie z dwoma zakrwawionymi koszulami, które mieli na sobie franciszkańscy męczennicy w momencie śmierci, o. Jarosław Wysoczański, ich przełożony, wprowadził krótko papieża w szczegóły męczeństwa o. Zbigniewa i o. Michała.

Po pamiątkowym zdjęciu ze zgromadzoną wspólnotą franciszkańską, w towarzystwie łacińskiej pieśni „Ave Maria”, papież Franciszek został odprowadzony do głównego wejścia bazyliki przez towarzyszących mu franciszkanów. Wyjechał on stąd na wieczorne czuwanie modlitewne w Brzegach, pozdrawiając zgromadzonych na placu przedstawicieli mediów, zaintrygowanych tą niespodziewaną i niezapowiedzianą wizytą.

Ten trwający zarówno kwadrans, intensywny pobyt modlitewny następcy św. Piotra w usytuowanej w sercu Krakowa najstarszej franciszkańskiej świątyni w Polsce, naznaczył nie tylko pamięć i historię synów św. Franciszka. Stanie się on z pewnością impulsem do modlitwy w intencji pokoju, której tak wymowny przykład zostawił w tym miejscu papież Franciszek.

Nasi darczyńcy

Copyright © 2015 Franciszkanska.pl
Projekt i wykonanie: PierwszaStronaMedalu.pl