dodano: 12.01.2017 w kategorii:

XVI sesja kolbiańska – relacja

W sobotę 7 stycznia 2017 r. w Auli bł. Jakuba przy ul. Franciszkańskiej 4 w Krakowie odbyła się XVI sesja kolbiańska. Tym razem tematem przewodnim konferencji było 100-lecie powstania Rycerstwa Niepokalanej. Podczas sesji zatytułowanej „Święty Maksymilian i Rycerstwo Niepokalanej” zaproszeni prelegenci wygłosili referaty poświęcone tym cechom duchowości franciszkańskiej, które w rezultacie doprowadziły do powstania MI w roku 1917.

Sesja rozpoczęła się tradycyjnie o godz. 9.00 powitaniem zebranych w Auli bł. Jakuba przez prowadzącego spotkanie, o. Mariusza Orczykowskiego OFMConv, rektora WSD Franciszkanów w Krakowie.

Jako pierwszy z prelegentów głos zabrał o. Andrzej Zając OFMConv, dyrektor Instytutu Studiów Franciszkańskich. O. Andrzej studiował w Krakowie i w Rzymie, gdzie w 2009 r. obronił pracę doktorską z duchowości franciszkańskiej. Zajmuje się szczególnie pismami św. Franciszka oraz podejmuje problemy filologiczno-lingwistyczne, translatoryczne i historyczno-kulturowe. Od roku 2016 jest redaktorem naczelnym dwumiesięcznika franciszkańskiego „Posłaniec św. Antoniego z Padwy” oraz redaktorem naczelnym wydawnictwa franciszkańskiego Bratni Zew.

W wygłoszonym referacie, zatytułowanym „Wątki rycerskie w źródłach franciszkańskich”, o. Andrzej, wychodząc od opisanego przez Tomasza z Celano snu św. Franciszka, w którym ujrzał pałac cały zapełniony rycerską zbroją, opisał rycerskie pragnienia młodego Franciszka, jego aspiracje i ideały rycerskie towarzyszące mu do końca życia, kiedy walczył już na innym polu bitwy. Prelegent nawiązał również do św. Maksymiliana, który podobnie jak Franciszek, myślał w młodości o służeniu ojczyźnie w walce.

Kolejny referat pt. „Niepokalana w teologii św. Maksymiliana Marii Kolbego” wygłosił o. Piotr Bielenin OFMConv, który, podobnie jak jego przedmówca, studiował w Krakowie i w Rzymie. Jest pasjonatem historii, wykładowcą WSD Franciszkanów i Instytutu Studiów Franciszkańskich. Naukowo zajmuje się św. Maksymilianem Marią Kolbe, pisząc doktorat z tej tematyki na Wydziale Teologicznym UPJP II w Krakowie. Od roku 2016 jest gwardianem krakowskiego klasztoru franciszkanów.

O. Piotr, rozpoczynając Franciszkową modlitwą „Pozdrowienie błogosławionej Maryi Dziewicy”, przybliżył historię dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny. Opowiedział o wielkim wkładzie franciszkanów, szczególnie bł. Jana Dunsa Szkota i św. Maksymiliana, w szerzenie kultu Niepokalanej. Według prelegenta, Maksymilian Maria Kolbe, był mimo dwóch doktoratów, raczej duszpasterzem niż teologiem. Jednak w jego pismach widać oryginalność myśli i logikę teologii. O. Piotr Bielenin podsumował, że Święty był jednocześnie teologiem, mistykiem i apostołem, gdyż w jego historii widać wyraźnie trzy płaszczyzny: doktrynę, wiarę i życie.

Odwołując się do pism św. Maksymiliana, prelegent zaznaczył, że Męczennik z Auschwitz głosił, że Maryja była odwiecznie predestynowana do bycia Matką Chrystusa, od początku była w niej pełnia łaski, stąd Niepokalane Poczęcie jest niepodważalne. Wskazał również, że św. Maksymilian zawsze widział Niepokalaną z Chrystusem.

Po krótkiej przerwie na kawę i ciastko, głos zabrał o. Rafał Antoszczuk OFMConv, od dziecka związany z Rycerstwem Niepokalanej. Studiował w Krakowie i Łodzi. Jest promotorem kultu bł. Jakuba Strzemię – organizatorem wystaw jemu poświęconych, twórcą audycji radiowych i autorem licznych publikacji, w tym tekstów do „Rycerza Niepokalanej”. W roku 2016 rozpoczął studia doktoranckie z historii sztuki na Wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego UPJP II w Krakowie.

Swoje wystąpienie o. Rafał poświęcił „Powstaniu Rycerstwa Niepokalanej”, na początku zarysowując tło historyczne czasów, w jakich powstawało pierwsze koło MI, wyjaśniając silną pozycję masonerii i wskazując na uniwersalność myśli św. Maksymiliana, który dla Niepokalanej chciał pozyskać każdego bez wyjątku.

Drugą część sesji stanowiła dyskusja panelowa, w której zaproszeni prelegenci dzielili się osobistymi doświadczeniami, odpowiadając na 3 pytania:

  1. Jakie są Twoje osobiste związki ze św. Maksymilianem?
  2. Jakie znaczenie ma dla Ciebie przynależność do MI?
  3. Jakie szanse dostrzegasz na dziś w związku z MI?

Ciekawymi dopowiedzeniami podzieliło się także dwóch franciszkanów: o. Piotr Cuber, Asystent Prowincjalny ds. Rycerstwa Niepokalanej, gwardian franciszkańskiego klasztoru i dyrektor Centrum św. Maksymiliana w Harmężach; oraz o. Florian Szczęch, także z Harmęż, kapłan z ogromnym doświadczeniem i 57-letnim stażem kapłańskim.

Sesja zakończyła się sprawowaną o godz. 12.00 wspólną Eucharystią pod przewodnictwem o. Mariusza Kozioła OFMConv, wikariusza krakowskiej prowincji, który także wygłosił homilię.

Organizatorami sesji były tradycyjnie: WSD Franciszkanów w Krakowie oraz Instytut Studiów Franciszkańskich.

źródło: http://www.franciszkanie.pl/artykuly/xvi-sesja-kolbianska-relacja

Nasi darczyńcy

Copyright © 2015 Franciszkanska.pl
Projekt i wykonanie: PierwszaStronaMedalu.pl