dodano: 7.12.2017 w kategorii:

Zgłębiając własną tajemnicę

Wieczorem, 6 grudnia 2017 r. w Sali Włoskiej krakowskiego Klasztoru Franciszkanów odbyło się spotkanie zatytułowane „Odkrywając tajemnicę Kościoła. Dialog chrześcijańsko-mesjański”. Gościem specjalnym był mesjański rabin, dr Marek Kinzer, autor książki „Zgłębiając własną tajemnicę. Kościół w żydowskiej myśli mesjańskiej”, która właśnie ukazała się na polskim rynku wydawniczym nakładem franciszkańskiego wydawnictwa Bratni Zew.

Czas i miejsce nigdy nie są przypadkowe. Jesteśmy w adwencie i jesteśmy w polskim Asyżu. Adwent jest szczególnym czasem prorockim, czasem oczekiwania na spełnienie się obietnicy Boga. Za każdym razem kiedy człowiek spotyka się z człowiekiem we wzajemnym szacunku, spełnia się mesjańska obietnica Księcia Pokoju. Także nasze spotkanie jest konkretnym przyczynkiem i przystankiem na drodze do tej chwili, w której objawi się cała pełnia – wszystkiego co zapowiedział Bóg. Wierzymy – jak Abraham i jak Miriam z Nazaretu. Abraham uwierzył Bogu „jako Temu, który ożywia umarłych i to, co nie istnieje, powołuje do istnienia” (Rz 4,17). Powołuje do istnienia także myśl, która za sprawą człowieka przybiera również wymiar materialny, jak ta książka – powiedział na rozpoczęcie spotkania o. Andrzej Zając, dyrektor Wydawnictwa Franciszkanów Bratni Zew.

Dyskusja skupiała się na dwóch zagadnieniach. Kościół wobec Izraela i Izrael wobec Kościoła. W pierwszym temacie wypowiedział się ks. prof. dr hab. Łukasz Kamykowski, teolog, dyrektor Instytutu Teologii Fundamentalnej, Ekumenii i Dialogu UPJP II w Krakowie, kierownik studiów podyplomowych „Relacje chrześcijańsko-żydowskie”, podkreślając, że spotkanie judaizmu i chrześcijaństwa ma sens jedynie wtedy, gdy jedna i druga strona dialogu odnosi wszystko do Boga i Jemu daje się prowadzić.

Gościem specjalnym wieczoru był dr Mark Kinzer, rabin żydowskiej kongregacji mesjańskiej w Ann Arbor w stanie Michigan, teolog i biblista, założyciel Instytutu Teologicznego Żydów Mesjańskich, członek Grupy ds. Dialogu Między Katolikami a Żydami mesjańskimi oraz Helsińskiej Grupy Konsultacyjnej ds. Ciągłości Tożsamości Żydowskiej w Ciele Chrystusa, a także autor wielu publikacji na temat teologii Żydów mesjańskich.

Rabin Kinzer, podkreślając ile osobiście zawdzięcza Kościołowi w kwestii odkrywania własnej tożsamości jako żydowskiego ucznia Jezusa, z ogromnym szacunkiem podchodzi do teologii katolickiej. Podobnie jak w książce „Zgłębiając własną tajemnicę. Kościół w żydowskiej myśli mesjańskiej”,  tak i podczas spotkania, jako punkt wyjścia traktując deklarację Soboru Watykańskiego II Nostra Aetate oraz nauczanie św. Jana Pawła II, poprowadził uczestników przez swoją historię i odkrył przed nimi mesjańską wizję Narodu Wybranego. Wyjaśnił, że próba poznania Izraela jest naturalna dla chrześcijan, którzy nie mogą zanegować swoich korzeni. Nie jest tak jednak w przypadku narodu żydowskiego, który nie czuje wewnętrznego przynaglenia do poznawania chrześcijaństwa i to właśnie przed Kościołem stoi wyzwanie zrobienia pierwszego kroku.

Spotkanie w serdecznej atmosferze trwało dwie godziny i zgromadziło ponad siedemdziesiąt osób. Po wygłoszonych referatach i krótkiej dyskusji dr Mark Kinzer podpisywał swoją książkę i rozmawiał indywidualnie z uczestnikami wykładu.

Książka „Zgłębiając własną tajemnicę. Kościół w żydowskiej myśli mesjańskiej” to pierwsza na polskim rynku wydawniczym książka rabina mesjańskiego, który będąc całe swoje życie blisko Kościoła, tłumaczy rolę Narodu Wybranego we wspólnocie wierzących w Chrystusa.

Kard. Christoph Schönborn, Arcybiskup Wiednia, w przedmowie do tej niezwykłej publikacji pisze: Mark Kinzer jest nie tylko znakomitym uczonym – jest również człowiekiem czynu. […] Podczas lektury niniejszej książki, odkryjemy, że teologiczne refleksje Marka skupione są na tajemniczej rzeczywistości, wspólnej dla judaizmu i chrześcijaństwa, która duchowo jednoczy je na poziomie głębszym, niż ich liczne instytucje religijne. Można powiedzieć, że tok rozumowania Marka rzuca światło na kluczowe stwierdzenie św. Jana Pawła II w synagodze w Rzymie: „Wasza religia nie jest wobec naszej rzeczywistością zewnętrzną, ale wewnętrzną”.

k. gorgoń

Więcej o książce: BRATNI ZEW.

Organizatorami spotkania byli:

  •    Fundacja Szkoła Sług Ducha
  •    WSD Franciszkanów w Krakowie
  •    Klasztor Franciszkanów w Krakowie
  •    Wydawnictwo Franciszkanów Bratni Zew
  •    Instytut Teologii Fundamentalnej, Ekumenii i Dialogu, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

źródło: https://www.franciszkanie.pl/artykuly/krakow-zglebiajac-wlasna-tajemnice

Nasi darczyńcy

Copyright © 2015 Franciszkanska.pl
Projekt i wykonanie: PierwszaStronaMedalu.pl