dodano: 5.04.2021 w kategorii:

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego – 4 kwietnia 2021 roku

  1. W dniu dzisiejszym Msze święte w naszej Bazylice jak w każdą niedzielę.
  2. W poniedziałek Wielkanocny nie będzie mszy w języku włoskim. Pozostałem msze, jak w niedzielę.
  3. W związku z podwyższonym reżimem sanitarnym z powodu pandemii w naszej Bazylice może przebywać jednocześnie 109 osó Bardzo prosimy o przestrzeganie wyznaczonych limitów, zachowanie odstępów w ławkach i podczas przystępowania do komunii oraz o zasłanianie ust i nosa. Wejście do Bazyliki tylko od strony Plant.
  4. Módlmy się o zdrowie dla chorych, tych, którzy się nimi opiekują, lekarzy i personelu medycznego oraz wszystkich służb sanitarnych. Módlmy się o wygaśnięcie epidemii. Miłosiernemu Bogu polecajmy wszystkich zmarłych na skutek koronawirusa.
  5. W przyszłą niedzielę o godz. 14.30 Msza święta w języku hiszpańskim. Pół godziny wcześniej możliwość skorzystania z sakramentu pojednania w języku hiszpańskim.
  6. Wyrażamy wdzięczność wszystkim naszym Przyjaciołom, Dobrodziejom i Ofiarodawcom. Dziękujemy wszystkim, dzięki którym mogliśmy przeżyć tegoroczny Wielki Post i Triduum Paschalne: prowadzącym rekolekcje, kaznodziejom podczas Gorzkich Żali i celebracji Triduum, ojcom posługującym w sakramencie pojednania z klasztoru św. Antoniego i naszego, braciom klerykom z Wyższego Seminarium Duchownego za przygotowanie liturgii, ojcom i braciom odpowiedzialnym za projekt i wykonanie Ciemnicy i Bożego Grobu, braciom zakrystianom i klerykom za przygotowanie bazyliki i klasztoru. Dziękujemy z serca scholi liturgicznejorkiestrze przygotowanej i prowadzonej przez dyrygenta Pana Piotra Pałkę, dziękujemy siostrze organistce Marcie. Dziękujemy asyście liturgicznej, wszystkim bractwom i grupom duszpasterskim działającym przy naszej Bazylice, osobom dbającym o czystość i porządek w naszej świątyni. Dziękujemy Wam wszystkim, którzy tutaj się modlicie, wspieracie nas duchowo i materialnie. Z całego serca wraz z pamięcią modlitewną mówimy wszystkim: Bóg zapłać.

 

Radość płynąca ze Zmartwychwstania Chrystusa rozpromienia dzisiaj nie tylko cały Kościół, ale również całe stworzenie. W świecie chrześcijańskim rozbrzmiewa radosne pozdrowienie: „Chrystus Zmartwychwstał! Prawdziwie Zmartwychwstał”. W to największe święto dzielimy się z Wami Bracia i Siostry radością z otrzymanego odkupienia. Ta radość, która rozbrzmiewa przy ołtarzu Chrystusa, niech rozbrzmiewa także w Waszych sercach, Rodzinach, Wspólnotach. Życzymy Wam wszystkim jako franciszkańska wspólnota szczęśliwych, zdrowych i pełnych Chrystusowej radości Świąt Zmartwychwstania. Pan, który powstał z martwych, niech Was obdarzy pokojem!                                                                                                                               Franciszkanie

Nasi darczyńcy

Copyright © 2015 Franciszkanska.pl
Projekt i wykonanie: PierwszaStronaMedalu.pl