dodano: 18.10.2018 w kategorii:

Targi Dziedzictwo

W dniach 11 i 12 października 2018 r. w Klasztorze Franciszkanów w Krakowie odbyły się „Targi Dziedzictwo: Zabezpieczenie dziedzictwa dla przyszłych pokoleń”. Targi Dziedzictwo są wydarzeniem, które ma na celu przybliżenie problemu jakim jest zabezpieczenie Dziedzictwa Kulturowego całego naszego narodu dla przyszłych pokoleń. Jest to jedno z najważniejszych w Polsce wydarzeń, podczas którego spotykają się archiwiści, muzealnicy, bibliotekarze, konserwatorzy zabytków oraz eksperci z dziedziny kultury.

Miejsce spotkania i jego historia sprzyja wymianie wiedzy i doświadczeń. „Targi Dziedzictwo” zostały zorganizowane przez Klasztor Franciszkanów w Krakowie, Bibliotekę Kraków i Zespół skanowanie.pl.

Spotkanie składało się z dwóch paneli. Jednym był cykl wykładów, a drugim wystawa nowoczesnego sprzętu wspomagającego zachowanie Dziedzictwa Narodowego.

Szeroki wachlarz tematów poruszanych podczas spotkania pozwolił zauważyć jak wielką odpowiedzialnością jest ochrona Dziedzictwa Narodowego.

Przepisy ogólne dotyczące zabezpieczenia zbiorów przed pożarem przedstawił st. bryg. dr inż. Robert Wolański naczelnik Centrum Szkolenia Ochrony Ludności i Dóbr Kultury w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Dr Tadeusz Krawczak opisał wkład episkopatu polskiego w odzyskanie niepodległości. Rola i miejsce abpa krakowskiego księcia Adama Stefana Sapiehy w episkopacie galicyjskim podczas Wielkiej Wojny, a dr Stanisław Dziedzic – „Historyczne uwarunkowania rozwoju i zabezpieczenia księgozbiorów”.

Dr Grażyna Szumlicka-Rychlik przedstawiła wykład „Digitalizacja zbiorów Biblioteki im. Zielińskich Towarzystwa Naukowego Płockiego jako popularyzacja dziedzictwa kulturowego”, natomiast problem konserwacji, nowoczesnych technologii i digitalizacji zbiorów papierowych przedstawili Marta Winiarczyk, Magdalena Wiercińska, Dorota Gębicka, Aleksy Pawluczuk, Dominik Purchała i o. Łukasz Brachaczek OFMConv. O. dr Franciszek Solarz OFMConv przedstawił rys historyczny Biblioteki i Archiwum Franciszkanów w Krakowie.

Nowe technologie zabezpieczające, digitalizacyjne i konserwatorskie przedstawiły firmy Mikrofilm Service z Raszyna, CEIBA z Katowic, Beskid – Plus z Cieszyna, ZIBA z Warszawy, IMPET Computers z Warszawy, RED CODE z Gdyni, Doradztwo Finansowe Chmielewska z Gdyni, KAZ z Chorwacji, SMA, Inotec i NEC z Niemiec. Całą konferencję poprowadził o. Rafał Antoszczuk OFMConv.

W konferencji uczestniczyli delegaci 90 instytucji: bibliotek, muzeów, archiwów, firm konserwatorskich.

o. Łukasz Brachaczek OFMConv

źródło: https://www.franciszkanie.pl/artykuly/krakow-targi-dziedzictwo-1

Nasi darczyńcy

Copyright © 2015 Franciszkanska.pl
Projekt i wykonanie: PierwszaStronaMedalu.pl